Sociaal Project 2017

 Sociaal project

De RvB heeft tijdens de Algemene Vergadering afgelopen mei 2017, voorgesteld om de sociale doelstelling van de coöperatie te realiseren.  door een gedeelte van de jaarlijkse winst  te besteden van een project met een sociale doelstelling. Zoals het een coöperatie betaamt willen we de coöperanten zoveel mogelijk laten participeren en geven we ze de kans om zelf een project in te dienen,

Doordat we jammer genoeg nog geen draaiende windmolen hebben kunnen we ook nog maar een beperkt winstbedrag besteden. Voor dit jaar heeft de Algemene Vergadering wel al een mooi bedrag van 1000 euro ter beschikking gesteld om te investeren in het beste project.  Wat het beste project is zal bepaald worden door een jury op basis van de vooropgestelde procedure

Coöperanten en sympatisanten kunnen een project indienen bij serge.cornet@bronsgroen.be. Gelieve maximaal rekening te houden met de selectiecriteria. Coöperanten die graag in deze jury zouden zetelen mogen zich ook steeds bij Serge melden! 

Documenten (PDF)
© 2011 - 2019 BronsGroen cvba