De coöperatie

logo ica.pngIn 2012 werd dan vanuit de vzw Bilzen Energiek de coöperatie Bronsgroen opgericht. Dat is een ondernemingsvorm waarin mensen zich kunnen verenigingen om doelstellingen waar te maken die verder gaan dan alleen maar winst maken.

We willen dus niet alleen een dividend uitkeren aan de coöperanten maar de winst ook investeren in energiediensten voor de coöperanten én sociale projecten.


Sociaal Oogmerk
Onze coöperatie is een cvba-so. Dit wil zeggen dat de winst die we overhouden nadat onze de aandeelhouders een billijke vergoeding op hun kapitaal hebben ontvangen, vooral zal geïnvesteerd worden in sociaal-ecologische projecten in onze regio. Hiervoor willen we samenwerken met de gemeentes en de OCMW's en de sociale huisvestingsmaatschappijen uit de regio.
De weg naar meer hernieuwbare energie is volgens ons immers maar geslaagd als ook mensen die het financieel wat moeilijker hebben daadwerkelijk betrokken worden bij deze transitie, en zo ook mee kunnen genieten van de voordelen.
Spaarformule
Daarnaast kunnen mensen die krap bij kas zitten ook toegang krijgen tot de coöperatie, door gebruik te maken van het unieke spaarsysteem: wie het aandeel niet in één keer wil / kan betalen, kan in twaalf maandelijkse schijven van 10,40 euro/maand toch volwaardig aandeelhouder worden. Meer informatie op de pagina Intekenen.

Bronsgroen is lid van Rescoop, de Belgische koepel van hernieuwbare energie coöperaties. Dit betekent dat onze coöperatie zal handelen volgens 7 coöperatieve principes:
- Vrijwillig en open lidmaatschap
- Democratische controle door de leden
- Economische participatie door de leden
- Autonomie en onafhankelijkheid
- Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
- Coöperatie tussen coöperaties
- Aandacht voor de gemeenschap
© 2011 - 2019 BronsGroen cvba