Met de realisatie van maar liefst drie hernieuwbare energieprojecten in 2021 heeft Bronsgroen een topjaar achter de rug. In 2022 wil de coöperatie verder bouwen op die vooruitgang, onder meer door in samenwerking met Ecopower een windmolen te bouwen op het industrieterrein Kieleberg te Bilzen. Om die verdere groei mogelijk te maken, gaat Bronsgroen nu op zoek naar haar eerste personeelslid.

Vorig jaar werd voor Bronsgroen de grote ommekeer ingezet: in één jaar tijd realiseerde de coöperatie maar liefst 3 hernieuwbare energieprojecten. In juli legde Bronsgroen 156 zonnepanelen op LDC Hogevijf te Hasselt. Dit project realiseerde de coöperatie volledig op eigen kracht. Op 16 oktober werd dan een windturbine in Juprelles officieel ingehuldigd. Bronsgroen legde daarbij 20%  van het kapitaal op tafel. In november werden ten slotte 3 windturbines van Windvision in gebruik genomen in Dilsen-Stokkem. Daarin participeerde Bronsgroen indirect en beperkt.

Begin dit jaar gingen Ecopower en Bronsgroen dan van start met voorbereidende werken voor de bouw van een windturbine op het industrieterrein Kielenberg te Bilzen. Het gaat om de eerste directe participatie van Bronsgroen in een windturbine in Limburg, en het eerste van hopelijk nog veel windprojecten die Ecopower en Bronsgroen samen willen realiseren in Limburg. Bronsgroen mag tot 50% participeren in het project, en zal voor eenzelfde hoeveelheid groene stroom kunnen verkopen aan haar coöperanten.

Eind 2021 besliste Bronsgroen daarnaast om samen met vele andere Vlaamse en Waalse burgercoöperaties te participeren in een nog op te richten coöperatie “Offshore” (werktitel). Via deze coöperatie willen de burgercoöperaties eigenaar worden van een deel van de nieuwe offshore windparken die vanaf 2024 in de Belgische Noordzee gebouwd zullen worden. Hierover zal de komende weken vanuit Rescoop Vlaanderen nog gecommuniceerd worden. Bronsgroen heeft de ambitie om 5 miljoen euro te investeren in offshore windenergie via de coöperatie.

Het bestuur van Bronsgroen merkt echter dat het niet meer in staat is om deze sterke groei van de coöperatie volledig met vrijwilligers te begeleiden. Daarom gaat de coöperatie naar een eerste personeelslid. Omdat het werven van coöperanten en kapitaal momenteel de grootste en meest urgente opdracht is, ligt de voorkeur bij een profiel van “fondsenwerver/business developer hernieuwbare energie”. Het gaat in eerste instantie om een halftijdse aanwerving, die naarmate de financiële situatie in de toekomst mogelijks uitgebreid kan worden.

Meer info over de vacature vind je hier.

Bronsgroen zoekt fondsenwerver/business developer