Nieuwe coöperanten: .

Indien u coöperant wilt worden, vul dan even het formulier onderaan in, en lees even deze info:


•    Een aandeel kost 125 euro en is op naam.
•    Iedere coöperant kan maximaal 40 aandelen (5000 euro) bezitten.
•    Uw inschrijving gaat in vanaf de datum van storting op ons rekeningnummer:
IBAN BE42 7512 0591 3054 en BIC AXABBE22
•    Er zijn geen instap –of uitstapkosten.
•    Na aankoop wordt een aandeelhoudersbewijs verzonden naar het adres van de opdrachtgever, tenzij er een andere begunstigde wordt aangeduid.
•    Alle coöperanten worden uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt verzonden per e-mail, teneinde onze administratiekosten te drukken.
•    Alle coöperanten hebben elk één stem in de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten.
•    Alle coöperanten ontvangen het Eikenblad, onze Nieuwsbrief voor vennoten. Deze Nieuwsbrief wordt verzonden per e-mail.
•    Na 5 jaar kan men vrij uitstappen, zie onze statuten.
•    De Overheid beslist dat een deel van de Roerende Voorheffing op het dividend kan vrijgesteld worden.
•    Het dividend wordt uitgekeerd op het rekeningnummer van de opdrachtgever, tenzij deze een andere begunstigde aanduidt via dit formulier.
•    Spaarformule: Indien u wenst om het aandeel niet in één keer te betalen, maar in twaalf maandelijkse schijven van 10,40 euro/maand, kan dat ook. Gelieve dit in te vullen op het intekenformulier. Wij bezorgen u dan een document waarmee u een permanente opdracht voor twaalf maanden kan openen bij uw bank. U ontvangt vanaf na de eerste storting eveneens het Eikenblad, onze Nieuwsbrief.

Intekenen kan door ons het inschrijvingsformulier in te vullen.