Samenwerking door vernieuwd raamcontract met Vlaams Energiebedrijf

Bronsgroen cv slaat de handen ineen met Ecopower om zonnepanelen te plaatsen bij openbare besturen, VZW’s en scholen in Limburg. Dit wordt mogelijk gemaakt door het vernieuwde raamcontract met het Vlaams EnergieBedrijf (VEB), dat gericht is op het bevorderen van duurzaam en efficiënt energiegebruik in de openbare sector.

De samenwerking tussen Bronsgroen en Ecopower bouwt voort op het succes van eerdere projecten met Ecopower en andere lokale energie-coöperaties, zoals de zonnepanelen op gemeentegebouwen in Kalmthout, Wuustwezel, Bornem, Mechelen, en samen met Bronsgroen het dienstencentrum Hogevijf in Hasselt. Dankzij het raamcontract kunnen openbare besturen, scholen en VZW’s zonder aanbesteding profiteren van het aanbod, wat de administratieve last vermindert en de realisatie versnelt.

In dit coöperatieve zonneproject nemen Bronsgroen en Ecopower de financiering, plaatsing en het beheer van de zonnepanelen voor hun rekening. Gedurende 10, 15 of 20 jaar koopt de dakeigenaar de geproduceerde elektriciteit tegen een vastgelegde eenheidsprijs, wat zowel ecologisch als financieel voordelig is. Na de contractperiode worden de zonnepanelen kosteloos overgedragen aan de dakeigenaar.

Burgerparticipatie staat centraal in dit project. Buurtbewoners, inwoners, personeelsleden, ouders van de school of leden en bestuursleden van de VZW kunnen investeren en mede-eigenaar worden van de installatie. De samenwerking tussen Bronsgroen en Ecopower is een uitstekend voorbeeld van coöperatieve samenwerking en helpt Vlaamse lokale besturen bij het bereiken van de doelstelling om tegen 2030 per 500 inwoners een coöperatief project te realiseren, zoals bepaald in het Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP).

Het aanbod van het VEB is gericht op (lokale) besturen, scholen en andere publieke diensten. Elke organisatie die de wetgeving overheidsopdrachten moet naleven, komt in aanmerking en kan zo bijdragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Bent u betrokken bij de werking van een school, een openbaar bestuur of een VZW? Deel dan dit artikel met de juiste personen binnen de organisatie en help mee aan het opbouwen van een duurzaam en democratisch energiesysteem waarin mens en milieu centraal staan.

Voor meer informatie kan je ons contacteren via ons contact-formulier, of op info@bronsgroen.be.