Over Bronsgroen CVBA so

Onze missie en visie
Bronsgroen wil investeren in projecten van hernieuwbare energie en energiebesparing.
De winsten van de coöperatie zullen volledig terugvloeien naar de aandeelhouders en het sociaal oogmerk.
Bronsgroen is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (cvba-so). Lees ons verhaal hier.

Statuten en Raad van bestuur
Onze Raad van bestuur bepaalt de strategische lijnen voor Bronsgroen. Klik hier voor meer info.

Partners
Zoals het een echte coöperatie betaamt werkt Bronsgroen CVBAso samen met verschillende partners. Bekijk hier de lijst.