Investeer mee

Benut je spaargeld optimaal: investeer in duurzame energie en energie-efficiëntie. Door te investeren in de burgercoöperatie Bronsgroen draag je bij aan de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten met windturbines en zonnepanelen.

Dit is wat je moet weten:

 • Een aandeel kost €125 en staat op jouw naam.
 • Nieuw: Iedere coöperant kan nu maximaal 200 aandelen (€ 25.000) bezitten.
 • Indien de winst het toestaat, wordt er jaarlijks een dividend uitgekeerd (tot maximaal 6%).
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het kopen of verkopen van aandelen
 • De aankoop wordt geactiveerd zodra het bedrag op de rekening van Bronsgroen staat.
 • Na betaling en registratie ontvang je per post een uittreksel uit het aandeelhoudersregister op jouw naam.
 • Aandelen van Bronsgroen kunnen op naam van minderjarigen worden gekocht. Let op: belangrijke wettelijke bepalingen zijn van toepassing als je aandelen van een minderjarige wenst te verkopen.
 • Na 5 jaar kun je, met goedkeuring van het bestuur, uittreden uit de vennootschap.
 • De ingehouden roerende voorheffing kan worden teruggevorderd via de belastingaangifte.
 • Het kopen van een aandeel is een risicovolle belegging.
 • Je hebt één stem in de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat je bezit.

Een aandeel van Bronsgroen vertegenwoordigt een deel van het totale vermogen van de coöperatie en is niet gekoppeld aan een specifiek project. Bronsgroen-coöperanten zijn mede-eigenaren van alle installaties van de coöperatie.

Heb je nog vragen? Bezoek dan onze pagina met veelgestelde vragen!