Informatienota

Bronsgroen wil voor de financiering van haar projecten het komende jaar nieuwe aandelen uitschrijven. Het kopen van een aandeel is het kopen van een beleggingsproduct.

Zoals alle beleggingen zijn hier risico’s aan verbonden. De mogelijke risico’s voor aandeelhouders van aandelen van Bronsgroen cvba-so omvatten onder andere economische schommelingen, onvoorspelbare overheidsreguleringen, technologische veroudering of concurrentie in de duurzame energiemarkt, onvoldoende financiering of projectmanagement om doelen te bereiken en om te gaan met onverwachte operationele problemen. Bovendien kunnen aandeelhouders te maken krijgen met liquiditeitsrisico’s, aangezien coöperatieve aandelen niet altijd gemakkelijk verhandelbaar zijn. Tot slot kunnen externe factoren zoals natuurrampen of veranderende klimaatpatronen de prestaties van de projecten en de algehele financiële gezondheid van de onderneming negatief beïnvloeden.

Om deze risico’s duidelijk te benoemen kan je hieronder onze informatienota en aanvullingen terugvinden.

Informatienota Bronsgroen 15/02/2023

Aanvulling bij de informatienota van 15/02/2023