Websitegebruik en Juridische voorwaarden

Het gebruik van de website www.bronsgroen.be is onderworpen aan enkele juridische bepalingen, die op deze pagina worden toegelicht. De volledige inhoud van de website is eigendom van Bronsgroen. Wilt u graag afbeeldingen of tekst van onze site gebruiken? Neem dan eerst contact met ons op! Bronsgroen cv, met maatschappelijke zetel Theresiastraat 29, 3500 Hasselt, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0844.930.673, is de eigenaar van deze website.

Door toegang tot en gebruik van de website stemt u uitdrukkelijk in met de volgende voorwaarden.

De inhoud van deze website, waaronder merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen en dergelijke, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van de website-eigenaar of rechtmatige derden.

De informatie op de website is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Deze informatie kan daarom niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van de website (inclusief links) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Bronsgroen cv doet grote inspanningen om de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar is, zal Bronsgroen cvba-so zich inzetten om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Bronsgroen cv kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, of voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Bronsgroen cv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, kenmerken of enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De eigenaar van deze website hecht belang aan uw privacy. De meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Bepaalde zones van de website zijn ontwikkeld in het kader van onze dienstverlening en laten gebruikers van de site toe om coöperant te worden van Bronsgroen cv. Al deze informatie wordt verwerkt conform de bepalingen in ons privacybeleid en worden nooit doorgegeven aan derden behoudens het geval dat u hiermee uitdrukkelijk instemt of indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening die u met Bronsgroen bent overeengekomen als coöperant.