Partners

Bronsgroen werkt met een aantal partners binnen en buiten Limburg samen om onze doelen te verwezenlijken:

Bronsgroen is lid van REScoop, de federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie uit België.

De invalshoek van REScoop is dat de burger best actief wordt in de energietransitie (van fossiel/nucleair naar hernieuwbaar, van centraal opgewekt naar decentraal, van verspillend naar rationeel energiegebruik) want hij betaalt deze transitie toch, als burger/belastingsbetaler, als burger/consument of als burger/spaarder.

Via REScoops gaat eventuele winst naar de burger/coöperant.