Investeren in Bronsgroen

Reclame

Je kan via Bronsgroen mee investeren in hernieuwbare energie. Met jouw aandeel financiert Bronsgroen de bouw van nieuwe projecten van hernieuwbare energie in Limburg.

Doe mee

Mee doen doe je door onderstaand formulier in te vullen en het bedrag op ons rekeningnummer te storten. Je inschrijving gaat pas in vanaf de datum van overschrijving.

Lees zeker ook de belangrijkste voorwaarden hieronder en de antwoorden op de vaakst gestelde vragen. Als je nog meer vragen hebt, mag je die per mail bezorgen aan info@bronsgroen.be.

 • Een aandeel kost €125 en is op naam.
 • Iedere coöperant kan maximaal 40 aandelen (€5000) bezitten.
 • Jouw inschrijving gaat in vanaf de datum van storting op ons rekeningnummer:
  BE62 0689 0030 8961, BIC GKCCBEBB
 • Indien je wenst om het aandeel niet in één keer te betalen, maar in twaalf maandelijkse schijven van 10,40 euro/maand, kan dat ook. Gelieve dit in te vullen op het intekenformulier. Wij bezorgen je dan een document waarmee je een permanente opdracht voor twaalf maanden kan openen bij je bank.
 • Er zijn geen instap- of uitstapkosten.
 • Na aankoop wordt een aandeelhoudersbewijs verzonden naar het adres van de opdrachtgever of aangeduide begunstigde.

Wat krijg je van ons?

 • Als coöperant wordt je uitgenodigd op onze jaarlijkse Algemene Vergadering, waar Bronsgroen een overzicht geeft van de projecten en jouw opbrengst. Je krijgt onze uitnodiging per e-mail, om onnodige kosten en CO2-uitstoot te beperken. Je hebt één stem op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat je bezit.
 • Je ontvangt ook het Eikenblad, onze elektronische nieuwsbrief voor vennoten. Deze Nieuwsbrief wordt verzonden per e-mail.
 • Na 5 jaar kan je kostenloos uitstappen, zoals beschreven in onze statuten.
 • Je krijgt jaarlijks een dividend van je aandelen. De overheid besliste dat een deel van de Roerende Voorheffing op het dividend kan vrijgesteld worden. We keren het dividend uit op het rekeningnummer van de opdrachtgever, of een andere aangeduide begunstigde.
 • Vanaf 2 aandelen kan je bij Ecopower een contract als klant afsluiten, waardoor je de door Bronsgroen opgewekte hernieuwbare energie zelf kan aankopen tegen een voordelig tarief.

Informatienota

Bronsgroen wil voor de financiering van haar projecten het komende jaar nieuwe aandelen uitschrijven. Het kopen van een aandeel is het kopen van een beleggingsproduct. Zoals alle beleggingen zijn hier risico’s aan verbonden. De mogelijke risico’s voor aandeelhouders van aandelen van Bronsgroen cvba-so omvatten onder andere economische schommelingen, onvoorspelbare overheidsreguleringen, technologische veroudering of concurrentie in de duurzame energiemarkt, onvoldoende financiering of projectmanagement om doelen te bereiken en om te gaan met onverwachte operationele problemen. Bovendien kunnen aandeelhouders te maken krijgen met liquiditeitsrisico’s, aangezien coöperatieve aandelen niet altijd gemakkelijk verhandelbaar zijn. Tot slot kunnen externe factoren zoals natuurrampen of veranderende klimaatpatronen de prestaties van de projecten en de algehele financiële gezondheid van de onderneming negatief beïnvloeden. Om deze risico’s duidelijk te benoemen is onderstaande informatienota gepubliceerd.

Aanvraag tot cooperant Bronsgroen cvba-so