Sociaal Oogmerk

Een vzw

Vooraleer Bronsgroen een coöperatie werd was er de vzw, Bilzen Energiek. Deze had haar wortels ontstaan in de sociale woonwijk Gansbeek in Bilzen. De huurders waren er verontwaardigd dat grote (internationale) bedrijven in Limburg aanvragen indienden voor het bekomen van vergunningen voor windmolenparken. Vaak willen de private projectontwikkelaars zoveel mogelijk winst maken met het project, terwijl de ‘lasten’ (slagschaduw, geluid) voor de lokale bevolking zijn.

Dit is niet meer rechtvaardig in tijden waarin meer en meer mensen het moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen.

Een CVBAso

De winsten die we we maken moeten terug vloeien naar de burgers. Om deze doelstelling te verwezenlijken bleek een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk en volgens de ICA-principes dan de aangewezen weg. Zo kunnen burgers rechtstreeks participeren en mee beslissen over de bestemming van de winsten naar een sociaal-ecologische projecten in onze regio .

Sociale Projecten

De eerste windturbines van Bronsgroen zullen pas draaien in 2021. Tot nog toe hebben we dan ook nog geen grote sociale projecten kunnen realiseren.

We hebben ons voor onze energie-efficiëntie-projecten wel steeds gericht tot publieke instanties. Zo deden we projecten in de school de Wilg in Bilzen en de Wonderwijzer in Zutendaal en energiescans in enkele scholen in Tongeren. Op deze manier kunnen de scholen hun energiefactuur doen dalen en blijven er meer middelen over voor de leerlingen.

De beperkte winsten die we tot hier toe geboekt hebben liet ons toe om naast een dividend toch in sociale projecten te investeren. De AV van 2017 en 2018 besliste om middelen te besteden aan respectievelijk de vzw Vincentius Genk-Zutendaal en aan de vzw De Alverberg.