Projecten

Bij Bronsgroen cvba-so ligt onze focus op het stimuleren van hernieuwbare energie, het besparen van energie en het verhogen van energie-efficiëntie.

Zonne-energie

Bronsgroen cvba-so investeert in fotovoltaïsche zonnepanelen die geplaatst worden op daken van coöperanten, scholen, openbare gebouwen en ondernemingen. Ons doel is om zoveel mogelijk dakoppervlak te benutten voor het opwekken van zonne-energie.

Windenergie

Bronsgroen cvba-so heeft al geïnvesteerd in 2 windturbines. We zorgen ervoor dat onze turbines op een landschappelijk verantwoorde manier worden geïntegreerd en streven ernaar om zoveel mogelijk mensen uit de omgeving bij onze projecten te betrekken.