Ontmoetingscentrum Godsheide

De Stad Hasselt installeert samen met Bronsgroen cv 118 zonnepanelen op de daken van het Ontmoetingscentrum in Godsheide, goed voor een jaarlijkse productie van zo’n 45.135 kWh of het gemiddelde elektriciteitsverbruik van 13 Vlaamse huishoudens én een besparing van ongeveer 9,5 ton CO2.

Met dit initiatief zetten we opnieuw een stap richting een groenere toekomst, waarbij lokale gemeenschapscentra profiteren van moderne, duurzame energieoplossingen.

Ontmoetingscentrum Godsheide is een levendige ontmoetingsplek in Hasselt, waar lokale inwoners en bezoekers samenkomen voor diverse activiteiten, evenementen en bijeenkomsten. Het centrum staat symbool voor gemeenschap, verbinding en cultuur.

Door te investeren in duurzame technologieën toont Ontmoetingscentrum Godsheide zijn toewijding aan een duurzame toekomst en versterkt het zijn positie als voorloper in gemeenschapsinitiatieven. De zonnepanelen zullen niet alleen het milieu ten goede komen, maar ook de energiekosten van het ontmoetingscentrum verlagen. Dit initiatief past binnen de bredere duurzaamheidsdoelen van de stad Hasselt

Aantal zonnepanelen118
Vermogen installatie50,15 kWp
Verwachte jaarlijkse opbrengst45.135 kWh
Aantal gemiddelde huishoudens13
Jaarlijkse CO2 besparing9,5 ton
Investering Bronsgroen€ 40.250
Aantal aandelen322
Eigenaarschap coöperanten100%
Installatie – ingebruiknamenajaar 2024

De PV-installatie op het van het Ontmoetingscentrum past in een totaalproject waarbij de daken van twee stedelijke gebouwen ter beschikking worden gesteld voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie. Ook op de daken van het Jenevermuseum in het stadscentrum worden zonnepanelen geplaatst.

In totaal gaat het over zo’n 180 coöperatieve zonnepanelen, goed voor een vermogen van 75 kWp  en een jaarlijkse productie van ongeveer 65.000 kWh. Omgerekend naar CO2-uitstoot betekent dit een jaarlijkse besparing van ongeveer 14,5 ton. De totale investering van de vier PV-installaties wordt geraamd op 71.000 euro.

De financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal: alle inwoners van Hasselt kunnen investeren, mede-eigenaar worden van dit project én thuis de geproduceerde groene energie afnemen. Zo gaat niet enkel de opgewekte stroom, maar ook de meerwaarde naar de lokale gemeenschap.

Voor deze nieuwe zonneprojecten werd onder andere Bronsgroen cv in 2019 en 2022 door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) geselecteerd als leverancier in Limburg voor de “Raamovereenkomst stroomafnameovereenkomst”. Daarbij staan de coöperaties in voor de plaatsing en coöperatieve financiering van PV-installaties bij lokale besturen en andere overheden of organisaties die onderhevig zijn aan de wet op overheidsopdrachten. Onder meer de stad Lommel deed beroep op deze raamovereenkomst.

De elektriciteit wordt grotendeels plaatselijk verbruikt door de stad tegen een voordelig tarief. De stroom die op de daken in Godsheide wordt geproduceerd en op het net geïnjecteerd, wordt bovendien via het principe van energiedelen geleverd aan andere gebouwen van de stad. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten die klant zijn. Zo kunnen ook de inwoners van Hasselt mee genieten van de lokale groene stroom, geproduceerd door de installaties waar ze zelf eigenaar van zijn.

Het energieverbruik van Hasselt wordt zo nog groener én goedkoper. De CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven. En de winst van het project? Die stroomt net zoals de elektriciteit terug naar de gemeenschap via een dividend op het coöperatieve aandeel en via nieuwe investeringen in duurzame energieprojecten.

Voor dit project zoeken we 322 Hasselaars die ieder 1 aandeel kopen of 32 Hasselaars die ieder 10 aandelen kopen… Doe jij mee?

Intekenen doe je via onderstaande link. Daar kan je één of meerdere aandelen (max. 200) van de coöperatie aankopen. Eén aandeel kost 125 euro en wordt nadien geïnvesteerd in het zonnepaneelproject voor het Ontmoetingscentrum Godsheide.