Kunstacademie Noord-Limburg

Home » Kunstacademie Noord-Limburg

De Stad Lommel installeert samen met Bronsgroen cv 86 zonnepanelen op het dak van de Kunstacademie Noord-Limburg, goed voor een jaarlijkse productie van zo’n 33.000 kWh of het gemiddelde elektriciteitsverbruik van 9 Vlaamse huishoudens én een besparing van ongeveer 7 ton CO2.

Het project wordt volledig gefinancierd met burgerkapitaal. Als inwoner van Lommel kan je mee investeren in dit zonnepaneelproject.

De Kunstacademie Noord-Limburg in Lommel is een gerenommeerde instelling die zich richt op het bevorderen van artistieke ontwikkeling en creativiteit. De academie biedt een breed scala aan opleidingen en cursussen voor zowel kinderen als volwassenen in diverse kunstdisciplines, waaronder beeldende kunst, muziek, theater en dans.

Met een team van ervaren en gepassioneerde docenten streeft de academie ernaar om studenten niet alleen technische vaardigheden bij te brengen, maar ook hun artistieke expressie en persoonlijke stijl te ontwikkelen.

De Kunstacademie speelt een belangrijke rol in het culturele leven van Lommel door het organiseren van tentoonstellingen, concerten en andere evenementen, waardoor kunst en cultuur toegankelijk worden voor een breed publiek. Hierdoor fungeert de academie niet alleen als een educatieve instelling, maar ook als een dynamisch cultureel centrum dat bijdraagt aan de artistieke vibratie van de regio.

De installatie van zonnepanelen op het dak van deze kunsttempel benadrukt het belang van duurzaamheid en de inzet van de gemeenschap voor een groenere toekomst.

Aantal zonnepanelen86
Vermogen installatie36,55 kWp
Verwachte jaarlijkse opbrengst33.000 kWh
Aantal gemiddelde huishoudens9
Jaarlijkse CO2 besparing7 ton
Investering Bronsgroen€ 40.250
Aantal aandelen322
Eigenaarschap coöperanten100%
Installatie – ingebruiknamezomer 2024

De stad focust al langer op hernieuwbare energie, onder andere met het Kristal Solar Park, het grootste zonnepark van de Benelux, en meerdere Lommelse windparken. Burgemeester van Lommel, Bob Nijs: “Het is de ambitie van de stad Lommel om te blijven pionieren in hernieuwbare energie”. Zo werd vorige zomer nog het grootste windmolenpark van Vlaanderen ingehuldigd op het Kristalpark, goed voor 53 MW of energie voor 34.000 gezinnen en verminderde CO2 uitstoot van zo’n 53.000 ton per jaar.

Deze zonne-installatie op het dak van de Kunstacademie past in een totaalproject waarbij de daken van vier openbare gebouwen ter beschikking worden gesteld voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie. Ook op de daken van de Sporthal 2 De Soeverein, de Stadswerken en Basisschool De Schommel worden zonnepanelen geplaatst.

In totaal gaat het over zo’n 475 coöperatieve zonnepanelen, goed voor een vermogen van 198 kWp  en een jaarlijkse productie van ongeveer 180.000 kWh. Omgerekend naar CO2-uitstoot betekent dit een jaarlijkse besparing van ongeveer 38 ton. De totale investering van de vier PV-installaties wordt geraamd op 218.000 euro.

De financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal: alle inwoners van Lommel kunnen investeren, mede-eigenaar worden van dit project én thuis de geproduceerde groene energie afnemen. Zo gaat niet enkel de opgewekte stroom, maar ook de meerwaarde naar de lokale gemeenschap.

Voor deze nieuwe zonneprojecten werd onder andere Bronsgroen cv in 2019 en 2022 door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) geselecteerd als leverancier in Limburg voor de “Raamovereenkomst stroomafnameovereenkomst”. Daarbij staan de coöperaties in voor de plaatsing en coöperatieve financiering van PV-installaties bij lokale besturen en andere overheden of organisaties die onderhevig zijn aan de wet op overheidsopdrachten. Onder meer de stad Lommel deed beroep op deze raamovereenkomst.

De elektriciteit wordt grotendeels plaatselijk verbruikt door de stad tegen een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten die klant zijn. Zo kunnen ook de inwoners van Lommel mee genieten van de lokale groene stroom, geproduceerd door de installaties waar ze zelf eigenaar van zijn.

Het energieverbruik van Lommel wordt zo nog groener én goedkoper. De CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven. En de winst van het project? Die stroomt net zoals de elektriciteit terug naar de gemeenschap via een dividend op het coöperatieve aandeel en via nieuwe investeringen in duurzame energieprojecten.

“Aandelen kopen in een hernieuwbaar energieproject gefinancierd met burgerkapitaal is een eerlijke en laagdrempelige manier om te investeren in de toekomst.

De lokaal geproduceerde groene energie kan je daarbovenop ook nog zelf afnemen tegen een zeer voordelig tarief.”

Siem Janssen (inwoner van Lommel en aandeelhouder Bronsgroen)

Voordelen van het project

1. Duurzaamheid: Door gebruik te maken van zonne-energie verminderen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en dragen we bij aan een groenere toekomst.

2. Kostenbesparing: De opgewekte elektriciteit zal bijdragen aan lagere energiekosten voor de de Kunstacademie.

3. Lokale betrokkenheid: Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van lokale inwoners en bedrijven, waardoor de gemeenschap direct profiteert van de investeringen in hernieuwbare energie.

Heb je vragen? Kom op woensdag 19 juni om 19 uur naar de infomarkt in de foyer van De Soeverein (Sportveldenstraat 10). Aansluitend, om 20 uur, start de infosessie. Daar kom je alles te weten over de zonneprojecten en de werking van Bronsgroen.

Kan je niet aanwezig zijn, maar heb je wel interesse? Op dinsdag 25 juni om 19.45 uur organiseren we ook een digitale infosessie.

Voor beide infomomenten kan je inschrijven tot en met 17 juni.

Voor dit project zoeken we 325 Lommelaars die ieder 1 aandeel kopen of 32 Lommelaars die ieder 10 aandelen kopen… Doe jij mee?

Intekenen doe je via onderstaande link. Daar kan je één of meerdere aandelen (max. 200) van de coöperatie aankopen. Eén aandeel kost 125 euro en wordt nadien geïnvesteerd in het zonnepaneelproject voor de Kustacademie Noord-Limburg.