Stadswerken Lommel

Home » Stadswerken Lommel

De Stad Lommel installeert samen met Bronsgroen cv 210 zonnepanelen op het dak van de Stadswerken in Lommel, goed voor een jaarlijkse productie van zo’n 80.325 kWh of het gemiddelde elektriciteitsverbruik van 23 Vlaamse huishoudens én een besparing van ongeveer 17 ton CO2.

Het project wordt volledig gefinancierd met burgerkapitaal. Als inwoner van Lommel kan je mee investeren in dit zonnepaneelproject.

Stadswerken Lommel is een dienst binnen de Stad Lommel die verantwoordelijk is voor een breed scala aan taken gericht op het onderhoud en de ontwikkeling van de stedelijke omgeving.

Hun taken omvatten infrastructuuronderhoud zoals reparatie van wegen en trottoirs, groenbeheer inclusief het onderhoud van parken en openbaar groen, en afvalbeheer met de ophaling van huishoudelijk afval en zwerfvuilbestrijding. Ze zijn ook verantwoordelijk voor straatreiniging, onderhoud van openbare voorzieningen zoals speelpleinen en sportvelden, en winterdiensten zoals sneeuwruimen en zout strooien. Daarnaast ondersteunen ze grote stedelijke projecten De werkzaamheden van Stadswerken Lommel zijn cruciaal voor het behoud en de verbetering van de leefbaarheid en de esthetische waarde van de stad. Hun inzet draagt bij aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers van Lommel.

De installatie van zonnepanelen op het dak van deze locatie benadrukt het belang van duurzaamheid en de inzet van de gemeenschap voor een groenere toekomst.

Aantal zonnepanelen210
Vermogen installatie90 kWp
Verwachte jaarlijkse opbrengst80.325 kWh
Aantal gemiddelde huishoudens23
Jaarlijkse CO2 besparing17 ton
Investering Bronsgroen€ 88.750
Aantal aandelen710
Eigenaarschap coöperanten100%
Installatie – ingebruiknamezomer 2024

De stad focust al langer op hernieuwbare energie, onder andere met het Kristal Solar Park, het grootste zonnepark van de Benelux, en meerdere Lommelse windparken. Burgemeester van Lommel, Bob Nijs: “Het is de ambitie van de stad Lommel om te blijven pionieren in hernieuwbare energie”. Zo werd vorige zomer nog het grootste windmolenpark van Vlaanderen ingehuldigd op het Kristalpark, goed voor 53 MW of energie voor 34.000 gezinnen en verminderde CO2 uitstoot van zo’n 53.000 ton per jaar.

Deze zonne-installatie op het dak van de Stadswerken past in een totaalproject waarbij de daken van vier openbare gebouwen ter beschikking worden gesteld voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie. Ook op de daken van de Sporthal 2 De Soeverein, Kunstacademie Noord Limburg en Basisschool De Schommel worden zonnepanelen geplaatst.

In totaal gaat het over zo’n 475 coöperatieve zonnepanelen, goed voor een vermogen van 198 kWp  en een jaarlijkse productie van ongeveer 180.000 kWh. Omgerekend naar CO2-uitstoot betekent dit een jaarlijkse besparing van ongeveer 38 ton. De totale investering van de vier PV-installaties wordt geraamd op 218.000 euro.

De financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal: alle inwoners van Lommel kunnen investeren, mede-eigenaar worden van dit project én thuis de geproduceerde groene energie afnemen. Zo gaat niet enkel de opgewekte stroom, maar ook de meerwaarde naar de lokale gemeenschap.

Voor deze nieuwe zonneprojecten werd onder andere Bronsgroen cv in 2019 en 2022 door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) geselecteerd als leverancier in Limburg voor de “Raamovereenkomst stroomafnameovereenkomst”. Daarbij staan de coöperaties in voor de plaatsing en coöperatieve financiering van PV-installaties bij lokale besturen en andere overheden of organisaties die onderhevig zijn aan de wet op overheidsopdrachten. Onder meer de stad Lommel deed beroep op deze raamovereenkomst.

De elektriciteit wordt grotendeels plaatselijk verbruikt door de stad tegen een voordelig tarief. De stroom die op het dak van de Stadswerken wordt geproduceerd en op het net geïnjecteerd, wordt bovendien via het principe van energiedelen geleverd aan andere gebouwen van de stad. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten die klant zijn. Zo kunnen ook de inwoners van Lommel mee genieten van de lokale groene stroom, geproduceerd door de installaties waar ze zelf eigenaar van zijn.

Het energieverbruik van Lommel wordt zo nog groener én goedkoper. De CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven. En de winst van het project? Die stroomt net zoals de elektriciteit terug naar de gemeenschap via een dividend op het coöperatieve aandeel en via nieuwe investeringen in duurzame energieprojecten.

“Aandelen kopen in een hernieuwbaar energieproject gefinancierd met burgerkapitaal is een eerlijke en laagdrempelige manier om te investeren in de toekomst.

De lokaal geproduceerde groene energie kan je daarbovenop ook nog zelf afnemen tegen een zeer voordelig tarief.”

Siem Janssen (inwoner van Lommel en aandeelhouder Bronsgroen)

Voordelen van het project

1. Duurzaamheid: Door gebruik te maken van zonne-energie verminderen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en dragen we bij aan een groenere toekomst.

2. Kostenbesparing: De opgewekte elektriciteit zal bijdragen aan lagere energiekosten voor deze locatie.

3. Lokale betrokkenheid: Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van lokale inwoners en bedrijven, waardoor de gemeenschap direct profiteert van de investeringen in hernieuwbare energie.

Heb je vragen? Kom op woensdag 19 juni om 19 uur naar de infomarkt in de foyer van De Soeverein (Sportveldenstraat 10). Aansluitend, om 20 uur, start de infosessie. Daar kom je alles te weten over de zonneprojecten en de werking van Bronsgroen.

Kan je niet aanwezig zijn, maar heb je wel interesse? Op dinsdag 25 juni om 19.45 uur organiseren we ook een digitale infosessie.

Voor beide infomomenten kan je inschrijven tot en met 17 juni.

Voor dit project zoeken we 710 Lommelaars die ieder 1 aandeel kopen of 71 Lommelaars die ieder 10 aandelen kopen… Doe jij mee?

Intekenen doe je via onderstaande link. Daar kan je één of meerdere aandelen (max. 200) van de coöperatie aankopen. Eén aandeel kost 125 euro en wordt nadien geïnvesteerd in het zonnepaneelproject voor de Stadswerken Lommel.