Dilsen-Stokkem

In Dilsen-Stokkem heeft Windvision samen met Bronsgroen 3 windturbines gebouwd. De turbines van het merk Vestas hebben een tiphoogte van 175 meter, een vermogen van elk 2,2 MW, en kunnen samen voorzien in het elektriciteitsverbruik van 5.000 gezinnen. Voor Bronsgroen is dit het tweede windproject dat gerealiseerd zal worden, na de oplevering van een windturbine in Juprelles in juli 2021. Voor beide partners is dit het eerste Vlaamse windproject. De werken gingen op 12 april 2021 van start, en ondertussen zijn de drie windturbines aan het testdraaien.

De samenwerking tussen Windvision en Bronsgroen werd reeds jaren geleden opgestart. Bronsgroen investeert voor een beperkt bedrag in de windturbines. In een onderlinge overeenkomst tussen de twee partijen werd afgesproken dat tegenover de investering niet alleen een jaarlijkse vaste opbrengst staat, maar ook een bijdrage voor de realisatie van het sociale oogmerk van Bronsgroen. Dankzij de samenwerking kunnen ook de buurtbewoners via Bronsgroen mee investeren in het windproject.

Vermogen6,6 MW
Aantal gemiddelde huishoudens5.000
CO2 besparing per jaar3.850 ton
Aandeel burgerparticipatieBeperkte lening
Investering€ 3.500.000
Bouwjaar/ingebruiknameNovember 2021

Het vermogen van deze windturbines zal 6,6 MW bedragen, waarmee Bronsgroen en Windvision aan 5.0500 huishoudens hernieuwbare energie kunnen leveren. Dit zou een jaarlijkse besparing van 3.850 ton CO2 betekenen.

De windturbine produceert 100% hernieuwbare energie voor burgercoöperanten sinds najaar 2021.