Is Bronsgroen verplicht een financiële prospectus uit te geven?

Het FSMA (Autoriteit inzake financiële diensten en markten) is de autoriteit die de financiële markten in België opvolgt en controleert. De wet voorziet vrijstellingen voor de verplichting om een prospectus te publiceren. De prospectuswet van 11/07/2018 voorziet een ‘de minimis’ regime. Dit regime is ingevoerd voor aanbiedingen aan het publiek die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt minder dan of is gelijk aan 500.000 euro, berekend over een periode van 12 maanden;
  2. elke belegger kan voor een maximumbedrag van 25.000 euro op de aanbieding ingaan;
  3. alle documenten met betrekking tot de aanbieding aan het publiek vermelden het totaalbedrag van die aanbieding alsook het maximumbedrag per belegger.

Dit is ook het geval voor Bronsgroen cv. Deze aanbiedingen aan het publiek vereisen geen prospectus.

Wel hebben we een informatienota opgesteld, waarin je in detail alle risico’s kan terugvinden.