Het FSMA (Autoriteit inzake financiële diensten en markten) is de autoriteit die de financiële markten in België opvolgt en controleert. De wet voorziet vrijstellingen voor de verplichting om een prospectus te publiceren. De prospectuswet van 11/07/2018 voorziet een ‘de minimis’ regime. Dit regime is ingevoerd voor aanbiedingen aan het publiek die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt minder dan of is gelijk aan 500.000 euro, berekend over een periode van 12 maanden;
  2. elke belegger kan slechts voor een maximumbedrag van 5.000 euro op de aanbieding ingaan;
  3. alle documenten met betrekking tot de aanbieding aan het publiek vermelden het totaalbedrag van die aanbieding alsook het maximumbedrag per belegger.

Dit is ook het geval voor Bronsgroen cv. Deze aanbiedingen aan het publiek vereisen noch de publicatie van een informatienota noch die van een prospectus. Ook is er geen mededeling aan de FSMA nodig in het kader van de ‘de minimis’ regeling.

Is Bronsgroen cv verplicht een financiële prospectus uit te geven?
Is Bronsgroen cv verplicht een financiële prospectus uit te geven?