Waarom investeren in Bronsgroen cv?

Er zijn verschillende goede redenen om te investeren in Bronsgroen cv. Met jouw investering maak je ten eerste lokale hernieuwbare energieprojecten zoals windmolens en zonnepanelen mogelijk. Om onze impact op klimaatverandering zo klein mogelijk te houden zijn die projecten erg belangrijk. Door te investeren in Bronsgroen, investeer je mee in de toekomst.

Daarnaast zal je ook een direct financieel voordeel krijgen. De opbrengsten uit de verschillende zonne- en windprojecten vloeien namelijk deels terug naar de coöperanten in de vorm van een jaarlijks dividend. De hoogte van dat dividend wordt door de algemene vergadering bepaald, waar je als coöperant zelf ook deel van uitmaakt.

Een ander financieel voordeel kan zijn dat je je stroom zelf aankoopt bij Ecopower. De hernieuwbare energie die we opwekken met onze installaties, door jou gefinancierd, verkopen we aan een billijke prijs aan Ecopower. Ecopower verkoopt deze energie aan haar eigen coöperanten, maar ook aan coöperanten van Bronsgroen. Twijfel zeker niet om van energieleverancier te wisselen, om je eigen hernieuwbare energie thuis te gebruiken.

Als burgerenergiecoöperatie wil Bronsgroen daarnaast ook een deel van de opbrengsten investeren in sociaal-ecologische projecten. Met dit budget willen we projecten mogelijk maken die energiearmoede tegengaan, nutsfacturen voor sociale organisaties verlagen,…

Wie aandelen koopt van Bronsgroen wordt ook lid van de coöperatie. Dat betekent onder meer dat je een stem krijgt in de algemene vergadering en dus mee de koers van de coöperatie kan bepalen. We hanteren hierbij steeds het principe dat elke coöperant 1 stem krijgt, onafhankelijk van het aantal aandelen die hij of zij gekocht heeft.