Er zijn verschillende goede redenen om te investeren in Bronsgroen cv. Met jouw investering maak je ten eerste lokale hernieuwbare energieprojecten zoals windmolens en zonnepanelen mogelijk. Om onze impact op klimaatverandering zo klein mogelijk te houden zijn die projecten erg belangrijk. Door te investeren in Bronsgroen, investeer je mee in de toekomst.

Daarnaast zal je ook een financieel voordeel krijgen. De opbrengsten uit de verschillende zonne- en windprojecten vloeien namelijk deels terug naar de coöperanten in de vorm van een jaarlijks dividend. De hoogte van dat dividend wordt door de algemene vergadering bepaald, waar je als coöperant zelf ook deel van uitmaakt.

Als burgerenergiecoöperatie wil Bronsgroen daarnaast ook een deel van de opbrengsten investeren in sociaal-ecologische projecten. Met dit budget willen we projecten mogelijk maken die energiearmoede tegengaan, nutsfacturen voor sociale organisaties verlagen,…

Wie aandelen koopt van Bronsgroen wordt ook lid van de coöperatie. Dat betekent onder meer dat je een stem krijgt in de algemene vergadering en dus mee de koers van de coöperatie kan bepalen. We hanteren hierbij steeds het principe dat elke coöperant 1 stem krijgt, onafhankelijk van het aantal aandelen die hij of zij gekocht heeft.

Waarom investeren in Bronsgroen cv?
Waarom investeren in Bronsgroen cv?