Wat bepaalt het rendement van mijn aandeel bij Bronsgroen?

Het rendement op aandelen van Bronsgroen wordt enkel in de vorm van een dividend uitgekeerd. De hoogte van het dividend wordt door de Algemene Vergadering vastgelegd. De Raad van Bestuur doet hierover een voorstel op basis, en houdt daarbij rekening met twee factoren:

Deze hangen sterk af van de prijzen van windmolens en zonnepanelen, de energieprijzen en de toegekende groene stroomcertificaten door de Vlaamse overheid of andere ondersteuningsmechanismen.

Windenergie

We werken achter de schermen hard aan het realiseren van meerdere participaties in windmolen(park). Momenteel participeert Bronsgroen voor een beperkt bedrag in 2 windmolenparken (zie projecten). Ook hebben we uitzicht op enkele grootschalige participaties.

Zonne-energie

Door de gezakte prijzen van zonnepanelen wordt dit terug interessanter. We bekijken momenteel concreet in onze werkgroep scholen de mogelijkheden om opnieuw te gaan investeren in PV op scholen. Ook realiseerden we recent een PV-project op een gebouw van stad Hasselt.

Andere investeringen, zoals efficiënte LED-verlichting

Hiervoor hebben we momenteel geen projecten in het vooruitzicht.

Deze houden we zo laag mogelijk. Onze coöperatie werkt momenteel enkel met de vrijwillige inzet van onze bestuurders en sympatisanten, waardoor we geen personeelskost moeten dragen.
Daarnaast is het onze opdracht om de eerste jaren voldoende reserves opzij te zetten, zodat we de coöperanten die na 5 jaar de coöperatie willen verlaten, hun kapitaal kunnen terugbetalen. Bronsgroen streeft er ten slotte ook naar een deel van haar inkomsten te investeren in sociale energieprojecten.

Wij zijn erkend door het Ministerie van het Economische Zaken, waardoor wij maximaal 6% rendement mogen uitkeren.

Belangrijk om weten is dat de dividenden zijn vrijgesteld van Roerende Voorheffing tot een bepaald bedrag (momenteel 180 euro), hetgeen betekent dat uw dividend een netto-opbrengst is.

Bronsgroen heeft in het verleden telkens een rendement uitgekeerd van 1 procent. Wij streven ernaar om na investering in een windenergieproject de komende jaren een rendement van 2 à 3%  uit te keren gelet op het feit dat we een gedeelte van de winst voorzien om ons sociaal oogmerk te realiseren. Dit jaar is de investering in windenergie in een stroomversnelling geraakt omwille van 2 concrete projecten. Een participatie in een derde windturbine wordt in de zomer van 2024 een feit.

In elk geval blijft dit rendement hoger dan wat je op een spaarrekening kan krijgen, en bovendien weet je waar je geld in terecht komt: uitsluitend in projecten van hernieuwbare energie, dus niet bij wapenfabrikanten, milieuvervuilers of bedrijven die de mensenrechten schenden.