Hasselt innoveert: Nieuwe zonne-initiatieven met Bronsgroen en energiedelen

HASSELT – De Stad Hasselt blijft haar inzet tonen voor een groenere toekomst met de aankondiging van twee nieuwe zonnepanelen-projecten. Deze initiatieven worden mogelijk gemaakt in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en Ecopower via een raamcontract. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij Bronsgroen cv, de Limburgse burgercoöperatie met expertise in duurzame energieoplossingen.

Het Jenevermuseum in Hasselt zal binnenkort schitteren met 60 nieuwe zonnepanelen, wat naar verwachting een jaarlijkse energieopbrengst van ongeveer 22.950 kWh zal opleveren. Deze stap illustreert hoe historisch erfgoed en moderne duurzaamheid samen een sterk front kunnen vormen.

Daarnaast introduceert het Ontmoetingscentrum Godsheide niet alleen 118 zonnepanelen, maar ook een innovatief concept van energiedelen. De hier opgewekte stroom wordt gebruikt om andere gebouwen van de Stad Hasselt van energie te voorzien, wat een baanbrekende aanpak is in de streving naar een circulaire en duurzame energievoorziening.

Eerdere successen, zoals het zonnepanelenproject op het dienstencentrum Hogevijf, getuigen van de vruchtbare samenwerking tussen de Stad Hasselt en Bronsgroen.

Wouter Hermans, bestuurder bij Bronsgroen, zegt hierover: “Het is inspirerend om te zien hoe de samenwerking tussen onze coöperatie en de Stad Hasselt blijft evolueren. Deze projecten, en vooral het vernieuwende concept van energiedelen in Godsheide, zijn het levende bewijs van onze gezamenlijke inzet voor een duurzamere toekomst in Hasselt.”

Met deze initiatieven onderstreept de Stad Hasselt haar voortrekkersrol in stedelijke vergroening en de essentiële bijdrage van burgerinitiatieven zoals Bronsgroen.

Stad Hasselt: Hasselt, de hoofdstad van de smaak en de provincie Limburg, zet zich actief in voor een duurzame en leefbare toekomst voor haar inwoners. Door samen te werken met verscheidene partners op het gebied van groene energie, streeft de stad naar een ecologisch verantwoorde toekomst.

VEB (Vlaams Energiebedrijf): Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) heeft als missie de Vlaamse publieke sector te ondersteunen in haar energietransitie. Door inkoop, kennisdeling en financiering stimuleert het VEB overheidsorganisaties om hun energiekosten en -consumptie te verminderen en hun energie-efficiëntie te verhogen.

Ecopower: Ecopower is een Vlaamse coöperatieve die haar leden de mogelijkheid biedt om te investeren in hernieuwbare energie. Door samen te werken met burgers en lokale gemeenschappen produceert en levert Ecopower groene stroom, bevordert het energie-efficiëntie en stimuleert het duurzaam energiegebruik.

Bronsgroen cv: Bronsgroen cv is een Limburgse burgercoöperatie die streeft naar een duurzaam energielandschap. Door middel van verschillende projecten op het gebied van hernieuwbare energie, waaronder zonnepanelen-installaties, draagt Bronsgroen actief bij aan een groenere toekomst voor de regio.