Wat gebeurt er in geval van overlijden?

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een vennoot ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen overeenkomstig bepalingen uit de statuten (artikel 14 statuten Bronsgroen)

Wanneer kan ik mijn aandeel terug verkopen?

Het antwoord hierop zit in artikel 12 van de gecoördineerde statuten: De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden: a) ledere vennoot mag

Hoeveel aandelen kan ik kopen bij Bronsgroen cv?

Elke coöperant kan maximaal 40 aandelen kopen. Een aandeel van Bronsgroen kost 125 euro, waardoor je maximaal 5.000 euro kan investeren in de coöperatie. Je kan als bestaande coöperant ook steeds aandelen bijkomen tot je het maximum van 40 aandelen

Waarom investeren in Bronsgroen cv?

Er zijn verschillende goede redenen om te investeren in Bronsgroen cv. Met jouw investering maak je ten eerste lokale hernieuwbare energieprojecten zoals windmolens en zonnepanelen mogelijk. Om onze impact op klimaatverandering zo klein mogelijk te houden zijn die projecten erg