Is Bronsgroen cv verplicht een financiële prospectus uit te geven?

Het FSMA (Autoriteit inzake financiële diensten en markten) is de autoriteit die de financiële markten in België opvolgt en controleert. De wet voorziet vrijstellingen voor de verplichting om een prospectus te publiceren. De prospectuswet van 11/07/2018 voorziet een ‘de minimis’

Wat bepaalt het rendement van mijn aandeel bij Bronsgroen?

Het rendement op aandelen van Bronsgroen wordt enkel in de vorm van een dividend uitgekeerd. De hoogte van het dividend wordt door de Algemene Vergadering vastgelegd. De Raad van Bestuur doet hierover een voorstel op basis, en houdt daarbij rekening

Welk risico neem ik door in Bronsgroen cv te investeren?

Geen enkel aangekocht aandeel is volledig risicovrij, dat geldt ook voor Bronsgroen. De coöperatie streeft wel naar een doordacht investeringsbeleid waarbij wordt ingezet op diversificatie en transparantie erg belangrijk is. Voor Bronsgroen in een project investeert, zal een zeer nauwkeurige

Vrijstelling van Roerende Voorheffing: hoe zit dat?

De fiscale behandeling van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen, zoals Bronsgroen cvba-so, is gewijzigd sinds het Zomerakkoord, Programmawet 25 december 2017. De vroegere vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen – tot maximaal 190 euro per belastingplichtige per jaar-

Wat gebeurt er in geval van overlijden?

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een vennoot ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen overeenkomstig bepalingen uit de statuten (artikel 14 statuten Bronsgroen)

Wanneer kan ik mijn aandeel terug verkopen?

Het antwoord hierop zit in artikel 12 van de gecoördineerde statuten: De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden: a) ledere vennoot mag

Hoeveel aandelen kan ik kopen bij Bronsgroen cv?

Elke coöperant kan maximaal 40 aandelen kopen. Een aandeel van Bronsgroen kost 125 euro, waardoor je maximaal 5.000 euro kan investeren in de coöperatie. Je kan als bestaande coöperant ook steeds aandelen bijkomen tot je het maximum van 40 aandelen

Waarom investeren in Bronsgroen cv?

Er zijn verschillende goede redenen om te investeren in Bronsgroen cv. Met jouw investering maak je ten eerste lokale hernieuwbare energieprojecten zoals windmolens en zonnepanelen mogelijk. Om onze impact op klimaatverandering zo klein mogelijk te houden zijn die projecten erg