Is Bronsgroen cv verplicht een financiële prospectus uit te geven?

Het FSMA (Autoriteit inzake financiële diensten en markten) is de autoriteit die de financiële markten in België opvolgt en controleert. De wet voorziet vrijstellingen voor de verplichting om een prospectus te publiceren. De prospectuswet van 11/07/2018 voorziet een ‘de minimis’

Wat bepaalt het rendement van mijn aandeel bij Bronsgroen?

Het rendement op aandelen van Bronsgroen wordt enkel in de vorm van een dividend uitgekeerd. De hoogte van het dividend wordt door de Algemene Vergadering vastgelegd. De Raad van Bestuur doet hierover een voorstel op basis, en houdt daarbij rekening

Welk risico neem ik door in Bronsgroen cv te investeren?

Geen enkel aangekocht aandeel is volledig risicovrij, dat geldt ook voor Bronsgroen. De coöperatie streeft wel naar een doordacht investeringsbeleid waarbij wordt ingezet op diversificatie en transparantie erg belangrijk is. Voor Bronsgroen in een project investeert, zal een zeer nauwkeurige

Vrijstelling van Roerende Voorheffing: hoe zit dat?

De fiscale behandeling van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen, zoals Bronsgroen cvba-so, is gewijzigd sinds het Zomerakkoord, Programmawet 25 december 2017. De vroegere vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen – tot maximaal 190 euro per belastingplichtige per jaar-