Projecten

Bij Bronsgroen cv ligt onze focus op het stimuleren van hernieuwbare energie, het besparen van energie en het verhogen van energie-efficiëntie.

Zonne-energie

Bronsgroen investeert in fotovoltaïsche zonnepanelen die geplaatst worden op daken van coöperanten, scholen, openbare gebouwen en ondernemingen. Ons doel is om zoveel mogelijk dakoppervlak te benutten voor het opwekken van zonne-energie.

Windenergie

Bronsgroen heeft al geïnvesteerd in 2 windturbines. We zorgen ervoor dat onze turbines op een landschappelijk verantwoorde manier worden geïntegreerd en streven ernaar om zoveel mogelijk mensen uit de omgeving bij onze projecten te betrekken.